برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم دوم 98 - 97 مدرسه علمیه طیبات 

نیمسال    /    روز
97/12/23 98/01/29 98/02/5 98/02/12
اول   - - - - - صرف1 احکام1 منطق1
دوم    - - - - - صرف2 احکام2    - - - - -
سوم    - - - - -    - - - - - نحو1 کلام1
چهارم کلام2 نحو2 مفاهیم1    احکام3
پنجم    - - - - - نحو3 احکام4 مفاهیم2
ششم    - - - - - اصول1 بلاغت مفاهیم2
هفتم    - - - - - منطق2 المیزان کلام3
هشتم    - - - - - منطق3 المیزان فقه 1
نهم    - - - - - اصول2 فلسفه اسلامی1 فقه 2
دهم    - - - - - اصول3 فلسفه اسلامی2 فقه 3 
یازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - - رشد1 انسان شناسی    - - - - -
دوازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - - رشد2     - - - - -    - - - - -

* توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.

 

 

 * برنامه امتحانات پایان ترم دوم  98 - 97 مدرسه علمیه طیبات 

 نیمسال/ روز  

یکشنبه

3/19

دوشنبه

03/20

سه شنبه

3/21

چهارشنبه

3/22

پنچشنبه

3/23

 جمعه

 

شنبه

3/25

یکشنبه

3/26

دوشنبه

3/27

سه شنبه

3/28

چهارشنبه

3/29

پنج شنبه

3/30

جمعه

شنبه

4/01

یکشنبه

4/02

دوشنبه

4/03

سه شنبه

4/04

چهارشنبه

4/05

پنج شنبه

4/06

 اول       صرف1          احکام1      تاریخ اسلام        منطق1      اخلاق1
دوم قرائت1     صرف2        احکام2      

 تاریخ ائمه (قسمت اول)

     

 تاریخ ائمه (قسمت دوم)

 
سوم قرائت2   تجزیه و ترکیب1       نحو1     روش نویسندگی1     سیره حضرت زهرا(س)       کلام1
چهارم   روانشناسی     مفاهیم قرآن1     نحو2     احکام3   سیره حضرت زهرا(س)       کلام2
پنجم   دانش حدیث     مفاهیم قرآن2     نحو3     احکام4     تاریخ تشیع     اخلاق2
ششم   اصول1     مفاهیم قرآن2   بلاغت     نحو4   نهج البلاغه   روش تحقیق     علوم قرآن
هفتم       تجزیه و ترکیب2   تفسیرالمیزان       کلام3     منطق2     اخلاق3  
هشتم     منطق3     تفسیرالمیزان     آشنایی با کلام جدید     فقه1   روش تحقیق      
نهم         اصول2     فلسفه اسلامی1       فقه2   روش تحقیق      
دهم   روانشناسی       اصول3         فقه3       فلسفه اسلامی2    
متفرقه     متون عربی   اندیشه سیاسی زن در اسلام   فرق   روش نویسندگی2     ولایت فقیه   خانواده   تاریخ انقلاب
یازدهم تعلیم و تربیت   مهارتهای زندگی   آشنایی با علم اخلاق اسلامی   مشاوره1     رشد1   سیره تربیتی1 انسان شناسی   اخلاق کاربردی   تاریخ تعلیم و تربیت  
دوازدهم تعلیم و تربیت     مسائل جوانان و نوجوانان     مشاوره2     رشد2   سیره تربیتی2   مدییریت و برنامه ریزی     روانشناسی تبلیغ  

* توجه: همه امتحانات راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.