برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه طیبات 

نیمسال    /    روز امتحان 97/8/24 97/9/1 97/9/8 97/9/15  
اول   - - - - - صرف1 احکام1 منطق1    - - - - -
دوم    - - - - - صرف2 احکام2    - - - - -    - - - - -
سوم    - - - - -    - - - - - نحو1 (هدایه) کلام1    - - - - -
چهارم نحو2 (مبادی1/4) مفاهیم1 (تفسیر1) احکام3 (عروه) کلام2    - - - - -
پنجم نحو3 (مبادی 2/4) مفاهیم1(تفسیر1)    - - - - - احکام4 (تحریر)    - - - - -
ششم    - - - - - بلاغت تفسیر2 اصول1    - - - - -
هفتم منطق2 بلاغت    - - - - - کلام3    - - - - -
هشتم فقه 1 (لمعه1) منطق3 تفسیر3    - - - - -    - - - - -
نهم فقه 2 (لمعه2)    - - - - - فلسفه اسلامی 1 اصول2    - - - - -
دهم فقه 3  (لمعه3)    - - - - - فلسفه اسلامی2 اصول3    - - - - -
یازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - -    - - - - - رشد1 انسان شناسی    - - - - -
دوازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - -    - - - - - رشد2    - - - - -    - - - - -
دوازدهم / ادبیات عرب    - - - - -    - - - - -    - - - - - نحو پیشرفته2    - - - - -

* توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه طیبات 

 روز/  نیمسال     اول دوم سوم چهارم پنجم  ششم هفتم هشتم نهم دهم  متفرقه یازدهم (تعلیم و تربیت) دوازدهم (تعلیم و تربیت)  دوازدهم (ادبیات عرب)
چهارشنبه (97/10/12)    قرائت1  قرائت2                      
شنبه  (97/10/15)           اصول1  کلام3         مهارتهای زندگی    
یکشنبه  (97/10/16)      صرف کاربردی              فلسفه اسلامی2  متون عربی      تحلیل ادبی متون
دوشنبه  (97/10/17)  صرف1    

 نحو2

(مبادی4/1)

 نحو3

(مبادی4/2)

     منطق3  فقه2 (لمعه2)      سیره تربیتی1  سیره تربیتی2  
 سه‌شنبه  (97/10/18)    صرف2        بلاغت  بلاغت        اندیشه سیاسی      روزنامه و مجلات
پنجشنبه  (97/10/20)  تاریخ اسلام    کلام1  کلام2  تاریخ تشیع      فرق  فرق      رشد1  رشد2  
 شنبه  (97/10/22)            تفسیر2  منطق2      اصول3  اخلاق2  تاریخ تعلیم و تربیت    نحو پیشرفته2
یکشنبه  (97/10/23)       

 مفاهیم قرآن1

(تفسیر1)

 

مفاهیم قرآن1

(تفسیر1)

               مسائل جوانان و نوجوانان  
 دوشنبه  (97/10/24)  احکام1  احکام2          

 فقه1

(لمعه1)

 اصول2      آشنایی با علم اخلاق اسلامی    
 سه‌شنبه  (97/10/25)      هدایه (نحو1)      نحو4 (مبادی4/3)  اخلاق3        زن در اسلام      کارکرد ادبیات در فهم دین
چهارشنبه  (97/10/26)      

 سیره حضرت زهرا(س)

 سیره حضرت زهرا(س)        

 فقه3

(لمعه3)

   مشاوره1  مشاوره2  
 پنجشنبه  (97/10/27)  اخلاق1          نهج البلاغه    آشنایی با کلام جدید  فلسفه اسلامی1    خانواده      
 شنبه  (97/10/29)      تاریخ ائمه2  روانشناسی

 احکام4

(تحریر)

 روش تحقیق   تجزیه و ترکیب2 (نحو کاربردی)    روش تحقیق  روانشناسی    انسان شناسی  مدیریت و برنامه ریزی  اصول و فنون مشاوره
یکشنبه  (97/10/30)  

 تاریخ ائمه

(4 واحدی)

                 ولایت فقیه      
دوشنبه  (97/11/1)  منطق1        دانش حدیث      تفسیر3        اخلاق کاربردی    
سه‌شنبه  (97/11/2)      روش نویسندگی2

 احکام3

(عروه)

  علوم قرآن  تاریخ انقلاب            روانشناسی تبلیغ  

* توجه: همه امتحانات راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.