تمام مطالب

مدرسه علمیه طیّبات برگزار می کند

دومین نشست بصیرت افزایی با رویکرد خانواده

دومین نشست بصیرت افزایی- تیتر مدرسه علمیه طیّبات دومین نشست بصیرت افزایی را با رویکرد خانواده با موضوعات اقتدار والدین در خانواده - خانواده صمیمی و فرزندان با نشاط برگزار می کند.

نمایشگاهی با عنوان " قدس محور وحدت امت اسلامی"

نمایشگاهی با عنوان " قدس محور وحدت امت اسلامی"

نمایشگاه فلسطین اداره کل امور بانوان مجمعم جهانی تقریب و مذاهب اسلامی در نظر دارد به مناسبت سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، نمایشگاهی را با عنوان " قدس، محور وحدت امت اسلامی" برگزار نماید.