تمام مطالب

اطلاعیه مهم انتخاب دروس مجدد

اطلاعیه مهم انتخاب دروس مجدد

مجدد سایت طلابی محترمی که در زمان انتخاب واحد نتوانسته اند دروس مجدد خود را انتخاب واحد نمایند می بایست تا آخر اسفند ماه به آموزش مراجعه و این دروس را انتخاب نمایند.

مدرسه علمیه طیبات برگزار میکند:

بازدید علمی از مرکز فقه و زندگی

1 مدرسه علمیه طیبات در نظر دارد جهت بالا بردن بنیه علمی طلاب در زمینه فقهی بازدید علمی را برگزار کند.