تمام مطالب

تغییر زمان امتحان قرائت

تغییر زمان امتحان قرائت

زمان امتحان قرائت با توجه به تعطیلی دهه سوم ماه مبارک رمضان، زمان امتحان قرائت تغییر یافت.