تمام مطالب

تغییر زمان امتحان قرائت

تغییر زمان امتحان قرائت

زمان امتحان قرائت با توجه به تعطیلی دهه سوم ماه مبارک رمضان، زمان امتحان قرائت تغییر یافت.

اطلاعیه مهم انتخاب دروس مجدد

اطلاعیه مهم انتخاب دروس مجدد

مجدد سایت طلابی محترمی که در زمان انتخاب واحد نتوانسته اند دروس مجدد خود را انتخاب واحد نمایند می بایست تا آخر اسفند ماه به آموزش مراجعه و این دروس را انتخاب نمایند.