تمام مطالب

اطلاعیه تعیین گرایش

اطلاعیه تعیین گرایش

انتخاب گرایش copy طلاب گرامی می تونند تا تاریخ 98/8/16 جهت مشاوره و تحقیق به مسئول انتخاب واحد مراجعه نمایند.

نکات مورد توجه در حذف و اضافه

نکات مورد توجه در حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه حذف و اضافه نیمسال اول 99-98 از تاریخ 4 مهر ساعت 11 صبح شروع و تا تاریخ 5 مهر ساعت 12 شب ادامه دارد. جهت مشاهده نکات مورد توجه در حذف و اضافه کلیک کنید.

کلاس آشنایی با نرم افزار های اسلامی

کلاس آشنایی با نرم افزار های اسلامی

کلاس نرم افزار کلاس آشنایی با نرم افزارهای اسلامی برای تمامی طلابی که قصد انتخاب واحد درس مقاله نویسی در نیمسال آینده ( نیمسال دوم 99-98) را دارند ،ضرورت دارد.

آموزش مهارت رایانه

آموزش مهارت رایانه

مهارت های رایانه از آن دسته از مهارت های پژوهشی الزامی می باشد. بنابراین طلابی که در ترم آینده (نیمسال دوم 99-98) قصد انتخاب درس روش تحقیق را دارند ، انتخاب مهارت رایانه در ترم جاری (نیمسال اول 99-98) در یکی از کلاس های زیر برای آنها ضروری می باشد.