تمام مطالب

زمان انتخاب گرایش

زمان انتخاب گرایش

تعیین گرایش طلابی که جهت تعیین گرایش به آنها اطلاع رسانی شده است، می توانند از تاریخ 23 تا 30 اردیبهشت ماه برای تعیین گرایش به مسئول انتخاب واحد مراجعه نمایند.

تغییر زمان امتحان قرائت

تغییر زمان امتحان قرائت

زمان امتحان قرائت با توجه به تعطیلی دهه سوم ماه مبارک رمضان، زمان امتحان قرائت تغییر یافت.