تمام مطالب

نمایشگاهی با عنوان " قدس محور وحدت امت اسلامی"

نمایشگاهی با عنوان " قدس محور وحدت امت اسلامی"

نمایشگاه فلسطین اداره کل امور بانوان مجمعم جهانی تقریب و مذاهب اسلامی در نظر دارد به مناسبت سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، نمایشگاهی را با عنوان " قدس، محور وحدت امت اسلامی" برگزار نماید.