زمان انتخاب گرایش

زمان انتخاب گرایش

تعیین گرایش

طلابی که جهت تعیین گرایش به آنها اطلاع رسانی شده است، می توانند از تاریخ 23 تا 30 اردیبهشت ماه برای تعیین گرایش به مسئول انتخاب واحد مراجعه نمایند.

طلاب محترمی که مجاز به انتخاب گرایش شده اند و به آنها اطلاع رسانی شده است جهت تعیین گرایش به مسئول انتخاب واحد مراجعه و گرایش انتخابی خود را اعلام نمایند.

تاریخ تعیین گرایش:  از 23  تا 30 اردیبهشت ماه

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است