تقسیم امتحان تاریخ ائمه به دو قسمت

تقسیم امتحان تاریخ ائمه به دو قسمت

امتحان تاریخ ائمه

با توجه به حجم زیاد درس تاریخ ائمه این امتحان در دو قسمت برگزار می شود.

قسمت اول : شنبه 98/4/1

قسمت دوم: چهارشنبه  98/4/5

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است