مدرسه علمیه طیبات برگزار می کند:

دومین محفل از سلسله محافل لحظه های ناب در ساعتی ناب

سلسله جلسات لحظه های ناب

دومین محفل از سلسله محافل لحظه های ناب در ساعتی ناب با موضوع موعود آخر الزمان توسط سرکار خانم مومنی برگزار می شود.

 این محفل با حضور استاد حوزه  سرکار خانم مومنی با موضوع موعود آخرالزمان با زیرموضوعات:

    وظایف گروههای مختلف دردوران غیبت (علماء، طلاب، جوانان، سالمندان)
    وظایف شخصی منتظران
    وظایف اجتماعی منتظران(وظایف اعتقادی ،امنیتی ،سیاسی )
    تحصیلی یا حصولی بودن ظهور
    ویژگی یاران
    آسیب شناسی جامعه منتظر
    شیعه در آخر الزمان، چشم به راهی یا همراهی درحال انتظار

در دو یکشنبه در روزهای 11 و 18 آذر ماه از ساعت 10 تا 11 در مقر قرآنی مدرسه علمیه طیبات واقع در زیرزمین ساختمان شهید بهشتی(ره) برگزار می شود.

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است